$ 9480 ಪಾವತಿ - ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವ
Оплата 25000$ - Программа Гражданство за Инвестиции - AAAA ADVISER LLC

$ 9480 ಪಾವತಿ - ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪೌರತ್ವ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
$9,480.00
ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆ
$9,480.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಮಾರಾಟ
ಯುನಿಟ್ ಬೆಲೆ
ಫಾರ್ 
ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು $ 9480 ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಓದಿ.